KVF skal ikki vera tengt at lýsingum

 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=z5qAHemXaMI]